BFSO LEGAL

Onze Missie

BFSO Legal is de Belgische vereniging voor voedingsrecht. BFSO Legal is een ontmoetingsplaats voor rechtsbeoefenaars actief in de voedingssector. Haar voornaamste doelstellingen zijn het verschaffen van informatie over voedingsrecht, het uitwisselen van professionele ervaringen, en het samenwerken met nationale, Europese of internationale organisaties.

BFSO Legal organiseert van tijd tot tijd studiedagen, conferenties, seminaries en lunchgesprekken.

De vereniging streeft er eveneens naar een bron van informatie te zijn op het vlak van voedingsrecht en ze beoogt kritische reflecties over dit rechtsgebied te promoten. Korte nieuwsflitsen en artikels worden dan ook regelmatig gepubliceerd op haar website, bfso-legal.be.

BFSO Legal werkt eveneens nauw samen met BFSO (de Belgische vereniging voor de veiligheid van de voedselketen), dat zich toespitst op de veiligheid van de voedselketen in de ruime zin, met inbegrip van alle sectoren.