AGENDA

Toekomstige activiteiten

lUNCH CAUSERIE: VERSTERKING VAN ADMINISTRATIEVE SANCTIEMECHANISMEN: WELKE GEVOLGEN VOOR DE Operatoren IN DE VOEDINGSSECTOR?

DEC

16

16 december 2022, om 12u00  

 

“Naar een effectieve en proportionele handhaving van marktregulering in de voedingssector”


Meer en meer wetgevingsinitiatieven verkiezen administratieve sancties boven strafrechtelijke sancties in het kader van het markttoezicht. 
In 2021 werd door de FOD Economie de hervormde handhavingsprocedures op gang getrokken. Naast de strafrechtelijke afwikkeling en de transactie beschikt de Economische Inspectie nu ook over de mogelijkheid om administratieve sancties op te leggen. 


In dezelfde zin is er een wetgevingsinitiatief dat het federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (verder: “FAVV”) de mogelijkheid moet geven om vanaf 1 januari 2024 administratieve boetes op te leggen.


Tijdens het lunchdebat zullen de eerste ervaringen van de economische inspectie met het nieuwe systeem aan bod komen, alsook de ontworpen wijzigingen voor de controles van het FAVV. 

 

Datum
 
Vrijdag 16 december 2022 van 12 uur tot 14 uur:
12u: lunch met sandwiches;
12u30: presentaties en debat.
 
Locatie 
 
MuntPunt, Muntplein 6 - 1000 Brussel (zaal "Literair salon").
Of via webinar (deelnemers ontvangen een dag van tevoren een link om aan het evenement deel te nemen).

 

Sprekers 
 
Vanessa Reyniers, Attaché, Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (NL)

Charlotte Sammels, Jurist, Dienst Sancties en Juridische Geschillen, FOD Economie (FR)

 

Inschrijvingen
 
70 € voor niet-leden

40 € voor leden van BFSO Legal en BFSO, personeelsleden van het FAVV en advocaat-stagiairs

Gratis voor studenten (online)

 

De documentatie die tijdens de presentaties wordt gebruikt, wordt ter plaatse uitgedeeld of toegezonden aan de deelnemers op afstand.

 

Erkenningen
 
Leden van de OVB en Advocaat.be kunnen een individuele aanvraag indienen bij hun Orde voor een opleidingsgetuigschrift.
Opleiding erkend door het FAVV.


Voorbije activiteiten