AGENDA

Toekomstige activiteiten

Intellectuele eigendom en de voedingssector

MEI

20

20 mei 2021, om 12u30  

 

Intellectuele eigendomsrechten vormen voor ondernemingen essentiële immateriële activa. Deze rechten zijn alomtegenwoordig in de levensmiddelensector, waar zij een concurrentievoordeel kunnen opleveren voor de vaak talrijke economische actoren. Bepaalde intellectuele eigendomsrechten, zoals benamingen van oorsprong of geografische aanduidingen, beogen specifiek levensmiddelen te beschermen. Bovendien hebben een hele reeks bepalingen in de levensmiddelenwetgeving betrekking op intellectuele eigendomsrechten. Tijdens deze activiteit zullen onze sprekers die specifieke vormen van bescherming en hun wisselwerking met de levensmiddelenwetgeving toelichten.

 

Via webinar, in samenwerking met Die Keure/ La Charte 

 

Datum

Donderdag 20 mei 2021, van 12.30 tot 14.00 uur

 

Plaatst

Via Webinar

De deelnemers zullen enkele dagen voor het evenement een link ontvangen om te kunnen deelnemen.

 

Sprekers 

Florence Verhoestraete, advocaat bij de balie van Brussel, NautaDutilh

Alex Tallon, advocaat bij de balie van Brussel, Miles Legal

 

De sprekers zullen in het Frans en in het Nederlands spreken. 

 

Inschrijvingen

€ 30 voor leden van BFSO Legal en BFSO, medewerkers van het FAVV, studenten en advocaat-stagiairs

€ 50 voor niet-leden 


Voorbije activiteiten